Soorten whisky

Scotch Whisky Act 2009

De nieuwe Schotse Whisky-wet (de vorige versie van de Scotch Whisky Act dateerde al van 1988) ging eind november 2009 van kracht. Deze wet bepaalt onder meer aan welke voorwaarden whisky moet voldoen om een malt te mogen heten. Eén van de voorwaarden is dat whisky enkel nog Scotch genoemd mag worden, als hij ook effectief in Schotland wordt gebotteld (in plaats van enkel gedistilleerd en gerijpt).

Ook de categorieën werden nu in wettekst vastgelegd. Zo hoopt men de consument beter te informeren, zonder verwarring te creëren. Zo wordt de Schotse drank natuurlijk ook beter beschermd. Vergelijk het met de wetten rond champagne. Er zijn vijf types whisky.

 

1) single malt scotch whisky
2) single grain scotch whisky
3) blended scotch whisky
4) blended malt scotch whisky
5) blended grain scotch whisky

 

Termen zoals vatted malt (zie hieronder) zullen dus in de komende jaren moeten verdwijnen!

Ook de namen van de whiskyregio’s worden nu vastgelegd, te vergelijken met de appellations van Franse wijnen. Dit om te vermijden dat een Spaanse whisky nog ‘Lowland whisky’ op zijn label kan zetten (wat wel degelijk al gebeurd is!). Er is zelfs een Nederlandse whisky met het predikaat ‘Highland whisky’, wat natuurlijk nonsens is. Dit zou door de invoering van deze wet moeten worden uitgesloten.

 

Een andere voorwaarde is dat het distillaat moet gewonnen worden in koperen pot stills. Het gebruik van een Coffey Still is dus toegelaten, maar dan mag je je dram niet langer Scotch noemen!

 

 

 

Hieronder een opsomming van enkele termen die je nog regelmatig op een label zal zien, maar die binnenkort toch (gedeeltelijk) zullen verdwijnen.

 

Single Malt Whisky
Dit is bij uitstek de meest populaire sterke drank ter wereld. De term single malt verwijst naar een whisky die gedistilleerd, gerijpt en gebotteld werd in één distilleerderij. Het alternatief is een blended whisky, die een mengeling is van diverse whisky’s uit verschillende distilleerderijen en over het algemeen van verschillende leeftijden.

Ze zijn bovendien geproduceerd met malt, oftewel gerst, zonder gemengd te zijn met andere granen.

Single Malt Whisky wordt op verschillende plaatsen in de wereld geproduceerd, maar de meest populaire en bekende drams zijn afkomstig uit Schotland, Ierland en Japan. Single Malt Whisky mag enkel Scotch genoemd worden als hij uit Schotland afkomstig is.

 

Blended of Vatted whisky
Sommige van de meest bekende whisky’s ter wereld zijn blends, zoals het Schotse Johnnie Walker of het Ierse Jameson. Blends worden over het algemeen geschonken in bars of gemengd met frisdrank. Dit komt voornamelijk uit het feit dat deze whisky goedkoper is dan de Single Malt en omdat de subtiele kenmerken van een Single Malt verloren zouden gaan in een cocktail.

Blended whisky is dus het resultaat van een mengeling van verschillende types whisky. Dit kunnen inderdaad (op gerst gebaseerde) Single Malts zijn of andere whisky’s die gemaakt werden met graan. Ze kunnen ook van verschillende distilleerders afkomstig zijn. Ze worden gemengd om een zachtere, complexe drank te bekomen, waarbij iedere whisky afzonderlijk zijn aromatische karakter toevoegt. Whisky gebaseerd op graan (of andere neutrale spirits) is goedkoper omdat de basisproducten makkelijker te krijgen zijn (terwijl gerst relatief duur is). Ze worden traditioneel in blends gebruikt om het eindproduct betaalbaar te maken voor de eindgebruiker.

Vatted whisky is ook een mix van verschillende whisky’s, maar de mengeling mag enkel uit Single Malts bestaan. Ze kunnen wel van verschillende distilleerderijen afkomstig zijn.

 

Aged Blends
Blended
en Vatted whisky’s krijgen normaliter geen leeftijd op het label. Wanneer dat toch het geval is, wordt hiermee de leeftijd van de jongste whisky aangeduid. De andere whisky’s in de samenstelling zijn bijgevolg van dezelfde leeftijd of ouder. Sommige blends bestaan uit 20 of meer whisky’s, al of niet Single Malts.

  • Copyright (c) 2023 Whivie.be. All rights reserved.